BORU KƏMƏRLƏRİ
Tikinti / Təmir / Baxım / Avadanliq
Ümumi Partnyorlar
ISO KEYFİYYƏT İDARƏETMƏ SİSTEMİ
Argus Limited təsdiqlənmiş sertifikat: ISO 9001:2008
IPLOCA assosiativ üzve
Beynəlxalq Boru kəməri və Ofşor Tərəfdaşlar Assosiasiyası